Spar penge og undgå fejl med en 3D visualisering

Det kan være tidskrævende at afholde besigtigelser på nedrivningsentrepriser og renoveringsprojekter for såvel rådgivere som tilbudsgivere, når opgaver er i udbud.

Derfor tilbyder vi 3D visualiseringer af bygninger, ved brug af Matterport teknologi, i forlængelse af vores miljøkortlægninger og forundersøgelser.

Så kan alle få et overblik over de faktiske forhold ved en virtuel besigtigelse i deres eget tempo – og genbesøge bygningen, hvis noget ikke kom med første gang.

Vores version har markeringer af prøvesteder, affaldsklassificering af relevante materialer og giver mulighed for opmåling af forurenede områder, så mængden af forurenet og farligt affald kan udregnes.

  • Få overblik over kortlægnings-processen
  • Få opdaterede plantegninger af gamle bygninger
  • Lav præcise opmålinger af bygningsdele
  • Indhent tilbud fra endnu flere entreprenører, og få den bedste pris
  • Udregn affaldsmængder ved brug af vores digitale miljørapport
  • Lav udtræk til Autocad og Autodesk Revit